Boka möte

Hållbarhet

Så jobbar vi med hållbarhet

Stålöv inser att det är många faktorer som påverkar hur hållbar vår verksamhet är över tiden och vi försöker vi alltid att se till helheten.

Karta Globala Malen Logo Och Ikoner

FN:s globala mål

Stålöv har utgått från FN:s 17 global Hållbarhetsmål och valt ut tre av dem som vi jobbar målfokuserat med att uppfylla. Nedan ser du de utvalda målen.

Omsorg om miljön

I stort sett alla aktiviteter har en påverkan på miljön, positiv eller negativ. Vår strävan är att minimera den negativa påverkan och bidra till positiva effekter. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vår vision är att vara det främsta alternativet för vidareförädling av metall i Sverige. Genom ett erbjudande som skapar värde för våra kunder kan vi skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i de samhällen vi verkar i.

Hållbara städer och samhällen

Företaget ska vara engagerat och bidra positivt till utvecklingen i de samhällen där vi är verksamma samt kunna erbjuda samtliga samhällsinvånare arbete.

Ukraina
Peter Van Der Meulen Ndzwkpv 8V4 Unsplash

Kontakta oss

Stålöv är er kompletta leverantör inom
metallbearbetning och ytbehandling

 – vad kan vi hjälpa er med?

 

Kontakta oss