Covid-19

På grund av pågående Covid-19 och kundernas nedsläckning av enheter kommer vi endast arbeta tisdagar och onsdagar. Vi kommer följa kundernas planer noggrant och vidta de åtgärder som krävs.