Vision

Stålöv ska vara den optimala medleverantörspartnern, långsiktig och trygg,
med helhetsansvar för produktionsprocessen och dialogen hela vägen ut till
slutkund.

Vi ska vara första valet när man söker en del- eller totalleverantör av
aluminiumförädling.