Affärsidé

Stålöv Aluminium erbjuder vidareförädling av kundunika aluminiumprodukter – från
enstaka detaljer till stora serier och kompletta logistiska helhetslösningar.
Att jobba med Stålöv ska vara en trygg avlastning för dig som kund, oavsett
om du är stor eller liten.