Affärsidé

Stålöv Aluminium erbjuder vidareförädling av kundunika metallprodukter – från
mindre serier till stora och kompletta logistiska helhetslösningar.
Att jobba med Stålöv ska vara en trygg avlastning för dig som kund, oavsett
om du är stor eller liten.