Noggrannhet

Många tycker att det handlar om leveransåtaganden. Rätt saker i rätt tid och med bra kvalitet. Noggrannhet minskar fel. Fel är kostsamma. Noggrannhet är för oss en grundläggande policy – det ska vara ordning och reda i allt. Det räcker inte med smarta lagersystem och genomarbetad kvalitetspolicy. Det förutsätter noggranna, servicevänliga, ansvarstagande individer rakt igenom hela organisationen.