Om företaget

Att beskriva Stålöv Iram som ett företag med den och den maskinparken, omsättningen och antalet anställda, ger inte dig en rättvis bild av oss. Låt oss istället få berätta om vad som verkligen gör oss unika; d.v.s. om de värderingar som är grunden i allt vi gör. De mjuka detaljerna är lika viktiga som de hårda!