Historik

Grunden till det som idag är Stålöv Iram lades 1947, då Jonas Olsson startade företaget under namnet Ingenjörsfirman Rationella maskiner. Företagets huvudinriktning var pappersborrmaskiner och blankettrivare.

År 1985 köpte Kabe Husvagnar bolaget och drev det vidare i samma goda anda och med fokus på gott ingenjörsskap. Allt eftersom företaget och dess produktområden utvecklades uppstod ett behov av ett sinnrikt uppspänningssystem. Det patenterade spännsystemet Stålöv Iram 2000 växte fram och släpptes på marknaden 1990. Företaget växte både till yta, personalstyrka och maskinpark. 1995 gjordes den senaste utbyggnaden och idag är produktionsytan 3 600 m2. År 2000 sålde Kabe bolaget.

År 2009 blev Stålöv Iram uppköpt av Stålöv AB och ingår nu som ett självständigt dotterbolag i Stålöv-koncernen.