Stålöv Aluminium

Stålöv Aluminium

Stålöv är en flexibel och komplett leverantör av bearbetade
aluminiumprofiler.

Vi har lång erfarenhet och förvaltar gedigna kunskapstraditioner. Vår
strävan är att ligga i täten vad gäller modern maskinutrustning, kompetens
och personlig utveckling. Det ger oss goda förutsättningar att uppfylla våra
kunders förväntningar.

Företaget har idag har närmare 100-talet anställda. Sedan 50 år tillbaka är
vi specialiserade på kvalificerad bearbetning av aluminiumprofiler och har
erkänd kompetens inom CNC bearbetning och specialkompetens inom bl.a.
bockning och svetsning. Något mindre känt är att vi på Stålöv ofta även
svarar för inköp och montering av komponenter.